Coaching van talent

Het menselijk kapitaal is binnen een organisatie vaak van onschatbare waarde. Zonder (goede) medewerkers ben je in een gezond bedrijf natuurlijk nergens. Toch zien wij het nog veel te vaak gebeuren dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de specifieke talenten en vaardigheden van de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Dit kan zijn omdat zij niet de kans of de gelegenheid krijgen om deze talenten zelf te ontdekken of ontwikkelen, maar het kan ook komen doordat zij in een te beperkte rol moeten opereren. Daarnaast is het van groot belang om de werknemers te blijven stimuleren om hun talenten zelf te ontwikkelen, omdat dit geheel op eigen kracht vaak onvoldoende gebeurt.

Onze visie op coaching van talent

Het traject coaching van talent van Kootsjhuys krijgt invulling via een door ons zelf ontwikkelde methodiek. Wij gaan van start met je werknemers door hun (al dan niet verborgen) talenten naar boven te krijgen. Zodra dit is gelukt, is het zaak om deze talenten te gaan ontwikkelen. Door middel van verschillende op maat samengestelde oefeningen leert iedereen inzien in welke taken zijn of haar talenten het beste tot hun recht komen. Als iedereen hier eenmaal meer inzicht in heeft, zal niet alleen de arbeidsproductiviteit omhoog gaan, maar daarbij ook de tevredenheid onder je medewerkers. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vervolgsessies om je werknemers blijvend te stimuleren om hun talenten zelf verder te ontwikkelen.

Neem contact met ons op om een traject op maat aan te vragen.

Sessie voor Coaching van Talent

Met coaching van talent bij Kootsjhuys komt iedereen tot zijn recht.


Wat Kootsjhuys bijzonder maakt?

Wat het bijzondere is aan Kootsjhuys, is dat wij een een gericht proces hanteren. Via een duidelijk stappenplan wordt er naar een helder geformuleerd doel toegewerkt. Dit proces is speciaal voor jouw medewerkerssituatie ontworpen en ontwikkeld om voor iedere groep het optimale resultaat te behalen.

Klantervaringen

Het coaching traject met Marja was voor mij een cadeautje. Bij onze eerste kennismaking voelde ik gelijk een goede klik. Daarnaa...
De begeleiding kenmerkt zich door een gedegen aanpak op basis van een helder ontwikkelvraagstuk, zonder dat dit resulteert in ee...
Kootsjhuys heeft me vooral geholpen met structuur aanbrengen. Situaties opknippen in belangrijke onderdelen waardoor ik het over...

Alle beoordelingen:

https://kootsjhuys.nl 8/10 6 beoordelingen Bekijk alle beoordelingen »