Blogs

Inzicht in communicatie

Ingezonden door: ha 13 Apr 2014

Beter communiceren

Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. Het basismodel zijn de drie gestapelde bollen. Deze staan voor de drie posities van waaruit we kunnen reageren.

De drie egoposities

Iedereen heeft deze drie posities in zich en elk moment van de dag zitten we in één er van. En gedurende de dag wisselen we regelmatig van positie.

5 Soorten gedrag

De TA gaat er van uit dat we de keus hebben uit vijf soorten gedrag. En elk gedrag heeft zowel positieve als negatieve kanten. In de interactie met anderen kunnen we altijd kiezen vanuit welke positie we reageren. De keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie. Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Maar wat jij doet en zegt triggert ook iets bij je gesprekspartner die vervolgens ook weer reageert vanuit één van de egoposities. Hoe beter je in staat bent patronen je eigen gedrag te herkennen, hoe effectiever de communicatie.

Verder kennismaken met TA modellen? Lees dan ook:

Geschreven door Marja Davids