Blogs

Kort krachtig en met humor

Ingezonden door: ha 1 May 2015

Petra had wel eens van Kootsjhuys gehoord maar wat het nu was??? Als ik vertel dat professionele coaching voor het bedrijfsleven onze belangrijkste dienst is, zegt ze dat ze toch goed zit, want ze zoekt iemand die haar en haar collega's kan leren coachen.

Ze is adviseur bij een kleine arbodienst en het is haar taak om leidinggevenden te adviseren over ziekteverzuim. Maar men gaat er nu over op integraal management (wat inhoudt dat leidinggevenden voortaan verantwoordelijk zijn voor alle taken op hun afdeling). En daarmee verandert de rol van de adviseurs: in plaats van slechts adviseren, moeten ze nu de leidinggevenden gaan coachen. Dat is natuurlijk wel iets anders dan adviseren zegt ze, iets waar ik het van harte mee eens ben, en daarom willen zij en haar collega's daar graag begeleiding bij. Dat Kootsjhuys daarvoor een goede partij is, kan ik ook alleen maar met haar eens zijn.

Om te weten wat er moet gebeuren bereid ik me voor, wat in dit geval vooral neerkomt op me verplaatsen in deze mensen. Daarvoor heb ik een dagje meegelopen, interviews gehouden en samen met hun leidinggevende een gesprek gehad over hoe ver 'coachen' zou moeten gaan.

We besluiten vier bijeenkomsten te houden. Het gezelschap is klein maar gevarieerd: de jongste is 25 jaar, de oudste gaat bijna met pensioen. Jarenlang ervaring en net komen kijken. Maar de overeenkomst is, dat ze allemaal leergierig zijn en onderling een goede band hebben. Samen willen ze zich sterk maken voor hun nieuwe, zwaardere verantwoordelijkheden. Omdat de werkdruk nogal hoog is en het voor een deel eigen keus is van de betrokkenen om zich te laten helpen bij hun nieuwe rol, vinden ze deels plaats in de baas z'n tijd en deels in eigen tijd: van 15.00 uur tot 18.30 uur. We reserveren een sfeervolle pand in de wijk waar iedereen dichtbij woont. We beginnen het programma met samen besluiten wat het verschil is tussen hun oude rol en hun nieuwe rol. Ze bepalen zelf welke onderwerpen ze willen uitdiepen. Die vallen onder de kopjes inzicht (hoe kom ik te weten...), vaardigheden (hoe kan ik...), hobbels nemen (ik vind het moeilijk om...) en, last but not least, hoe zorgen ze dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering blijft waar die hoort, namelijk bij de leidinggevende.

Dit een opdracht waar ik met veel plezier aan terug denk. De voldoening is groot doordat we het zo compact aanpakken. Een relatief kort maar intensief traject brengt alles wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Geen verspilling van energie, en veel humor, waarmee de ernst van de zaak gerelativeerd wordt.

Geschreven door Marja Davids