Conflictcoaching

In bedrijven wordt veel samengewerkt, en waar mensen samenwerken ontstaat vaak ook wrijving. Wrijving is onvermijdelijk en in principe niet erg, mits het niet tot conflicten leidt die een negatieve invloed hebben op de werksfeer en de bedrijfsresultaten. Indien dit laatste het geval is, of dit juist voorkomen dient te worden, schiet Kootsjhuys te hulp met een ‘conflictcoaching’ programma op maat.

Wanneer heb je conflictcoaching nodig?

Wanneer er een traject voor conflictcoaching wordt opgezet is het heel belangrijk dat de juiste coach voor het bedrijf wordt geselecteerd. Coaching werkt het beste wanneer er een klik is tussen de opdrachtgever en de coach. Kootsjhuys beschikt over een brede range coaches die ieder een eigen opvatting hebben en een eigen techniek toepassen. Een ander kenmerkend onderdeel uit de werkwijze van Koostjhuys is dat wij een coachtraject heel concreet maken. We starten met een duidelijke doelstelling en eindigen met een meetbaar resultaat.

Conflictcoaching bij Kootsjhuys, waar bestaat dit uit?


Conflictcoaching aanpak van Kootsjhuys

Ontwikkelvraag

Van a naar B

Uitvoering conflict coaching

Resultaat conflict coaching


Teamcoaching voorbeeld cases

Rolverandering pakt niet altijd goed uit

Rolverandering

Het hoofd van de afdeling financiën - ik noem hem voor het gemak maar even Joop - belt me met een onsamenhangend verhaal. Vier jaar geleden was hij nog gewoon medewerker, en nu hij hoofd van de afdeling is, vindt hij er eigenlijk niets meer aan...

Lees Meer

Kort krachtig en met humor

Resultaat

Petra had wel eens van Kootsjhuys gehoord maar wat het nu was??? Als ik vertel dat professionele coaching voor het bedrijfsleven onze belangrijkste dienst is, zegt ze dat ze toch goed zit, want ze zoekt iemand die haar en haar collega's kan leren coachen.

Lees meer

Team wordt baas en baas wordt coach

Resultaat

Carolien is PA ( Personal Assistent) van Paul. Paul is manager van het klantenteam binnen zijn organisatie. Om er voor de klanten te zijn is het noodzakelijk om als team goed te communiceren. Juist dát gaat steeds mis...

Lees meer


Klantervaringen

Het coaching traject met Marja was voor mij een cadeautje. Bij onze eerste kennismaking voelde ik gelijk een goede klik. Daarnaa...
De begeleiding kenmerkt zich door een gedegen aanpak op basis van een helder ontwikkelvraagstuk, zonder dat dit resulteert in ee...
Kootsjhuys heeft me vooral geholpen met structuur aanbrengen. Situaties opknippen in belangrijke onderdelen waardoor ik het over...

Alle beoordelingen:

https://kootsjhuys.nl 8/10 6 beoordelingen Bekijk alle beoordelingen »